K odlehčení spodní části končetin u ležících pacientů. Zamezuje vzniku dekubitů na patách i kotnících.